telefon tel: 15 879 41 01 e-mail koremkoc@gmail.com


Kierownik Budowy

Kazimierz Koc / Kierownik Budowy /

Tel/Fax: 15 879 41 01, 605 278 091

  • Nadzory budowlane
  • Obsługa realizacji budowy domków jednorodzinnych, budynków gospodarczych i garażowych
  • Prowadzenie dokumentacji kierowniczej od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia i odbiorów
  • Bieżące kontrole jakości wykonania robót budowlanych
  • Odbiór zakończonych robót budowlanych, oraz instalacji sanitarnych i gazowych


telefon tel: 15 879 41 01 e-mail koremkoc@gmail.com