telefon tel: 15 879 41 01 e-mail koremkoc@gmail.com


1449148773

System pro­fili Brüg­mann bluEVOLUTION 73 AD

System pro­fili Brüg­mann bluEVOLUTION 73 AD to kla­syczny i ele­gancki wygląd, który spro­sta wyma­ga­niom każ­dego użyt­kow­nika okien, cenią­cego sobie jakość i nie­za­wod­ność. System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,8 mm (klasa A) wraz z dwoma uszczel­kami, zapo­bie­gają powsta­wa­niu most­ków ciepl­nych, a tym samym wpły­wają na wyraźną reduk­cję kosz­tów ener­gii.

  • Profil 5-komorowy o głębokości zabudowy 73 mm  
  • Grubość ścianek zewnętrznych>2,8 mm
  • Zastosowanie uszczelek termozgrzewalnych 2-komorowych, wrolowanych w profil
  • Możliwość zastosowania wszystkich rodzajów szyb do  szerokości 44 mm, zarówno jedno,  jak  i dwukomorowych
  • Wysoka stabilność, e wzmocnienie stalowe
  • Doskonała izolacja cieplna U = 1,0 W / m2K
  • Ochrona akustyczna do 36 dB.
  • Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne
  • Możliwość zastosowania listew przyszybowych typu: Retro-line,  Round-line,  Classic-line

Źródło : https://www.sip-windows.com/pl/Produkty/systemy-okienne/bruegmann-bluevolution-73



telefon tel: 15 879 41 01 e-mail koremkoc@gmail.com